Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2008. június 19-én döntött arról, hogy mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok ellátására megállapodást kezdeményez. A kistérség települései közül Biharugra, Kötegyán, Körösnagyharsány, Újszalonta és Zsadány jelezte részvételi szándékát. Ez alapján a Kistérségi Társulás a sarkadi Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtárral könyvtárellátási szerződést kötött, melyben a mozgókönyvtári szolgáltatás kezdő időpontjának 2008. augusztus 1.-t határozta meg. A mozgókönyvtári ellátás célja, hogy az ellátással a nyilvános könyvtári szolgáltatás - utazás nélkül elérhetővé váljon a településeken élő valamennyi lakos számára.

2011. évben Sarkadkeresztúr, Méhkerék és Mezőgyán községek is jelezték csatlakozási szándékukat, így ez év végére a kezdeti 5 helyett már 8 könyvtári szolgáltató helyet lát el a sarkadi könyvtár. 2012-ben Okány település is cstlakozott.

Cél a könyvtári szolgáltatás működtetése, a könyvellátás, a szakszerűség biztosítása, az információs igények gyors, színvonalas kielégítése, valamint a települések művelődési lehetőségeinek javítása, az infrastrukturális hátrányok csökkentése, s az itt élők esélyének növelése a tanulásra, az információszerzésre. Fontos a könyvtárak együttműködésének korszerűsítése, aktív információs kapcsolat kialakítása. A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települések önkormányzata könyvtári szolgáltatásra alkalmas helyiséget biztosít, gondoskodik annak személyi és tárgyi feltételeiről, biztosítja a használók számára alkalmas időpontban történő nyitva tartást. A sarkadi Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár, mint szolgáltató, gondoskodik a könyvtári dokumentumok beszerzéséről, állományba vételéről, irányításáról, könyvtári használatra alkalmassá tételéről, valamint az állomány selejtezésében is nagy szerepet vállal. A beszerzett dokumentumok a világhálón azonnal elérhetővé válnak, a már meglévő állományt folyamatosan dolgozzuk fel. A kölcsönzéshez és adminisztrációhoz szükséges nyomtatványokat megrendeli és eljuttatja a vidék könyvtáraiba, ahol ott dolgozó könyvtári munkatársakat szakmai és módszertani útmutatásokkal látja el. Fontos, hogy a kistérségen belül mindenki számára hozzáférhető legyen az információ, ezért kielégíti a konkrét, de helyben megoldhatatlan információs igényeket, országos könyvtári szolgáltatásokat közvetít. A kistérségi mozgókönyvtári normatívának köszönhetően a csatlakozott könyvtárak technikai eszközellátottsága és könyvtári dokumentum-ellátottsága jelentősen javulni fog.

2013-tól átalakult a KSZR működése. A megye kistelepüléseinek könyvtárellátását a Békés Megyei Könyvtár állami feladatként kapta meg. A 2012. december 31-ig megkötött megállapodások mentén ezentúl ők biztosítják kistérségünk kistelepüléseinek könyvtári ellátását is, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretein belül. Az eddig kialakított jó partnerkapcsolat semmiképp nem szűnik meg, együttműködésünk a települések könyvtáraival a későbbiekben tovább él. A kistérség KSZR honlapját a kszr.bmk.hu oldalon találják meg. 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Erika

Erika,2009.05.05 12:51

Tetszik a honlap!